ЖОЛООЧИЙН АМЬ НАСНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ӨСГӨНӨ
ЖОЛООЧИЙН АМЬ НАСНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ӨСГӨНӨ

Жолоочийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл, тулгамдсан асуудлыг мэргэжилтнүүд ярилцсан байна.

Уулзалтын үеэр даатгалын салбарын эрх зүйн зохицуулалтын шинэчлэл, өөрчлөлтийн талаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны даатгалын газрын дарга М.Өлзийбат, Сангийн яамны мэргэжилтэн н.Дэлгэрбат, хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэлийн тухай Албан журмын даатгагчдын холбооны гүйцэтгэх захирал Д.Цэвээнжав нар мэдээлэл хийжээ.

Жолоочийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, амь насны үнэлгээг өсгөх, итгэлцүүрийн тооцоололд анхаарах, албан журмын даатгалын нөөц санг зохицуулалттай болгох, даатгалын нэр, томьёоллын талаар нэгдсэн ойлголттой болох, албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлд мэргэжлийн оролцогчдын төлөөллийг оролцуулах, сургалт сурталчилгаа хийх, жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн програмын үйл ажиллагааг сайжруулах зэрэг асуудлыг оролцогчид  тавьж, харилцан ярилцжээ. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос цаашид даатгалын хууль, тогтоомжийн хэрэгжүүлэхтэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлгийг үргэжлүүлэн явуулах аж.

Мэдээ таалагдсан бол лайк дарна уу:

Сэтгэгдэл [0]

бичих

Сэтгэгдэл бичих